مساله هسته ای بهانه دشمنان برای اقدام علیه ایران است

مساله هسته ای بهانه دشمنان برای اقدام علیه ایران است معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی گفت: مساله هسته ای بهانه دشمنان برای اقدام علیه ایران است، موضوع اصلی استقلال و اقتدار ماست که دشمن در پی ضربه به آنهاست. به گزارش آوای میهن نیوز ...

21 بهمن 1399