رای اول، سهم اول از سرنوشت کشور  

شور و شوق رای اولی ها در قزوین برای حماسه حضور در نخستین تجربه مشارکت سیاسی و سهیم شدن در تعیین سرنوشت آتی کشور بسیار چشمگیر است تا اولین مهرحضور را در شناسنامه های خود ثبت و ضبط کنند. شمارش معکوس برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست ...

15 خرداد 1400