روز قدس  ، نماد اعلام انزجار نسبت به اقدامات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی است.

میهن نیوز: رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت : روز قدس نماد آزادی خواهی، ظلم ستیزی، وحدت و همدلی امت اسلامی است تا با خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالت طلبی را در جهان برافراشته و لبیک گویان به فریاد همیشه خروشان امام ...

08 اردیبهشت 1401