عزت و آبروی معلمان را با هیچ چیزی معامله نخواهیم کرد

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان؛ عزت و آبروی معلمان را با هیچ چیزی معامله نخواهیم کرد مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: عده ای (در داخل و خارج سازمان) به جای کمک و همراهی، ایجاد مشکل می‌کنند چراکه آنها زیاده خواهند و همیشه ...

12 آبان 1399