کلاف سردرگم ساماندهی دولتخانه صفوی قزوین

ساماندهی و احیای دولتخانه صفوی قزوین از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به این استان در سال ۸۲ به شمار می رود که تاکنون به دلیل اختلافات بین دستگاهی برسر آزادسازی بخشی از اراضی آن نیمه کاره باقی مانده و هنوز به سرانجام نرسیده است. به ...

21 اردیبهشت 1400