با افرادی که به مسافرت رفته و تست PCR مثبت دارند باید قاطعانه برخورد شود

نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکید داد: با افرادی که به مسافرت رفته و تست PCR مثبت دارند باید قاطعانه برخورد شود استاندار زنجان با تاکید بر اینکه برای افرادی که به هشدارهای ستاد کرونا اهمیت نداده ، به مسافرت رفته اند از آنان تست ...

20 فروردین 1400