۱۰۷۴۳ میلیارد تومان در قالب ۱۷۲ توافق، رهاورد سفر رییس جمهور به البرز

میهن نیوز: نماینده عالی دولت در استان البرز با بیان اینکه سفر ریاست محترم جمهور و هیات محترم وزرا نویدبخش تسریع در مسیر آبادانی و توسعه استان شد، گفت: در سفر ریاست محترم جمهور و هیات محترم دولت به استان البرز ۱۷۲ طرح و برنامه ...

24 فروردین 1401