ارتقای سواد رسانه ای از اولویت‌های اصلی جبهه انقلاب است

آوای میهن _ مسئول مرکز فضای مجازی بسیج سپاه استان زنجان با اشاره به اهمیت سواد رسانه‌‌ای در جامعه گفت: در زمان حاضر یکی از شگردهای فعال دشمن شایعه سازی است که مردم را مضطرب کنند، لذا باید در مقابل دشمنی که در فضای مجازی ...

29 مرداد 1401