مادران و همسران شهدا درس ایستادگی به همگان آموختند

  مادران و همسران شهدا با صبوری و فداکاری خود درس ایستادگی به همگان آموختند که ضروری است این درس در کتاب‌های دانش‌آموزان گنجانده شود تا با الگوبرداری از سبک زندگی آنان، مقاوم و صبور باشند. به گزارش روابط عمومی بنیاد قزوین، همزمان با سالروز وفات ام‌الشهدا، ...

27 دی 1400