۲ شهر کرونایی زنجان در وضعیت آبی قرار گرفتند

  رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: بر اساس آخرین وضعیت اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رنگ کرونایی ۲ شهر زنجان آبی و ۶ شهر دیگر همچنان زرد است. به گزارش آوای میهن نیوزدکتر پرویز قزلباش روز ...

27 دی 1399