عادی سازی شرایط کرونایی آسیب جبران ناپذیری به دنبال دارد

  رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان، با تاکید بر اینکه شاهد افزایش بیماری در  روزهای آینده  خواهیم بود اظهار کرد: در شرایط موجود روند عادی‌سازی بیماری در جامعه آسیب جبران ناپذیری به دنبال دارد و این موضوع مدیریت و حوزه ...

12 مرداد 1400