تعزیه و تعزیه خوان‌ها حمایت می‌خواهند

تعزیه و تعزیه خوان‌ها حمایت می‌خواهند بررسی تعزیه و کارکردهای آن/ مظلومیت هنری اصیل در پس صدها سال قدمت  تعزیه به عنوان یک هنر دینی، آیینی و محرمی، جلوه ای از فرهنگ ایرانی و آیین عاشورایی در به تصویر کشیدن واقعه کربلا و بهترین ابزار برای انتقال ...

11 شهریور 1399