۳۰ مدرسه استان زنجان خواهر خوانده می‌شوند

۳۰ مدرسه استان زنجان خواهر خوانده می‌شوند کارشناس مسؤول امور زنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طرح ملی حامی (خواهر خواندگی) در ۳۰ مدرسه این استان طی سال تحصیلی جاری اجرایی می‌شود که این تعداد در سال تحصیلی گذشته ۲۴ مدرسه در نظر ...

19 مهر 1399