همکاری ارگان های مختلف باعث پویاترشدن سوادآموزی در استان می شود

  مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: میانگین باسوادی استان زنجان در سال ۹۸ بر اساس برآورد استان۳۰/۹۶ درصد می باشد که در این زمینه باسوادی مردان  ۷۴/۹۷ درصد و میانگین باسوادی زنان ۹۵ درصد است که در این خصوص شهرستان ابهر با میانگین۵/۹۸ ...

08 دی 1399


مدیران مدارس باید نظریه پرداز و عمل گرا باشند

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تاگید کرد: مدیران مدارس باید نظریه پرداز و  عمل گرا باشند جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد ادارات آموزش و پرورش مناطق قطب یک استان زنجان با حضور مدیران ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو زنجان, شهرستان ایجرود و منطقه ...

12 آذر 1399