بر خود وظیفه می دانیم فرهنگ ایثار و شهادت را در دانش آموزان تقویت کنیم

مدیر کل آموزش و پرورش زنجان در آیین افتتاحیه راهیان نور مجازی استان: بر خود وظیفه می دانیم فرهنگ ایثار و شهادت را در دانش آموزان تقویت کنیم آیین افتتاحیه راهیان نور مجازی استان زنجان با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و هیئت ...

21 بهمن 1399