زبان هنر همواره در اهداف سلامت روان تاثیر گذار بوده است

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، تاثیر زبان هنر در دستیابی به اهداف سلامت روان را انکار ناپذیر دانست و گفت: قطعاً زبان هنر که از دل مردم و برای مردم خلق می‌شود، می‌تواند در دستیابی به اهداف سلامت به ویژه سلامت روان تاثیرگذار باشد. دکتر پرویز ...

10 آبان 1400