خادمان حرفه پزشکی پرچم داران اخلاق حرفه ای وپزشکی هستند

رییس سازمان نظام پزشکی زنجان ورئیس شورای هماهنگی استان زنجان گفت: ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی رخ می دهد / آوای میهن نیوز- به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی زنجان،   دکتر محرمی در مراسم افتتاحیه  درمانگاه شبانه روزی مریم شهر زنجان با ...

02 بهمن 1400