۷۰درصد از ثبت نام کنندگان زنجانی در طرح نهضت ملی مسکن واجد شرایط برای مسکن دار شدن هستند

  آوای میهن نیوز: مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه طبق برآورد انجام گرفته بیش از ۷۰ درصد از ثبت نام کنندگان در استان زنجان در طرح نهضت ملی مسکن، واجد شرایط برای مسکن دار شدن هستند، گفت: این تعداد ۳۰ هزار نفر ...

03 اسفند 1400