شهرداری های البرز برای صدور پایان کار و ارائه خدمات به مسکن مهر همراهی ویژه ای داشته باشند

شهرداری های البرز برای صدور پایان کار و ارائه خدمات به مسکن مهر همراهی ویژه ای داشته باشند/مهاجرپذیری البرز و کمبود زیرساخت ها در طرح اقدام ملی مسکن مورد توجه قرار گیرد/کمتر از هزار واحد مسکن مهر در البرز، نیمه تمام است/موانع و مشکلات تسریع ...

14 بهمن 1399