حضور کارکنان ادارات در زنجان به حداقل می‌رسد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار زنجان: حضور کارکنان ادارات در زنجان به حداقل می‌رسد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار زنجان گفت: طبق بخشنامه اعلام شده حضور کارکنان در شهرهای دارای وضعیت قرمز استان با نظر مدیر دستگاه اجرایی به کمتر از یک سوم ...

10 آذر 1399