ضرورت مناسب سازی مبلمان شهری برای سالمندان و معلولین

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین تاکید کرد : ضرورت مناسب سازی مبلمان شهری برای سالمندان و معلولین تکریم سالمندان باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت :مناسب سازی مبلمان شهری برای سالمندان در قزوین یک ضرورت است و باید در ...

30 مهر 1400