تکلیف متقاضیان در شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر زنجان مشخص شد

میهن نیوز-رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: برای ۱۰ هزار نفر از متقاضیان حائز شرایط اولیه در شهرستان زنجان براساس اولویت بندی پیامک تشکیل پرونده ارسال شده است. بهزاد کردلو،با بیان اینکه بیش از ۶۰ هزار نفر در استان ...

07 تیر 1401