پرحجم‌ترین زحمات شورای تامین بر دوش نیروی انتظامی است

استاندار زنجان: پرحجم‌ترین زحمات شورای تامین بر دوش نیروی انتظامی است استاندار زنجان گفت: نیروی انتظامی نیرویی بسیار ارزشمند و همیشه در صحنه است و پرحجم‌ترین زحمات شورای تامین را بر دوش دارد. فتح الله حقیقی در مراسم صبحگاه عمومی کارکنان انتظامی استان که با حضور نماینده ولی ...

04 آبان 1399