بکارگیری افراد توانمند و متشخص در سطح ستاد و ادارات

      مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان خبرداد: بکارگیری افراد توانمند و متشخص در سطح ستاد و ادارات       *حسن مظفری مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان  در ارتباط زنده با مدیران مدارس ناحیه یک زنجان که در بستر شبکه شاد برگزار شد گفت: ایام بیماری کرونا ،نقش بسیار ...

12 آذر 1399