افزایش سرانه مطالعه کتاب بارسانه امکان پذیر است

آوای میهن نیوز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه از شهریور سال ۸۳ تا کنون، بیش از ۹۰۰ جلسه نقد و بررسی کتاب در نشست های عصر کتاب زنجان برگزار شده است افزود: باید بپذیریم که افزایش سرانه مطالعه کتاب بارسانه ...

26 آبان 1400