تعداد محدودی از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن زنجان، قبل از پایان سال در زنجان قابل افتتاح است

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، به واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تعداد محدودی از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن قبل از عید ۱۴۰۲ در زنجان قابل افتتاح است. اصغر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در ...

03 بهمن 1401