نشست مشترک روسای انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا: تجربه خوب دو موسسه از همکاری مشترک

پروفسور ویسنته ورز بنکومو، رئیس انستیتو فینلای کوبا در نشست خبری در محل وزارت بهداشت گفت: انستیتو فینلای کوبا واکسن‌های مختلفی را در طول ۳۰ سال گذشته تولید کرده است. فلسفه شکل‌گیری این انستیتو برای تولید واکسن مننژیت بی برای کودکان بود و متعاقب آن، ...

07 مرداد 1400