چاقوسازی، سنتی  که به سایه می رود !

 آوای میهن نیوز: صنعت چاقو سازی از رشته های ماندگار و تاریخی استان زنجان محسوب می‌شود که نیازمند توجه جدی و حمایت بیشتر از سوی متولیان امر است. سابقه صنعت چاقوسازی در ایران را در زمان هایی باید جستجو کرد که داشتن سلاح سرد از ضروریات ...

18 آذر 1400