کتاب “توانمندی های تولیدی صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری منتشر شد

  رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به پیگیری و عملیاتی کردن برنامه‌های سال جاری اتاق بازرگانی زنجان در حوزه های مختلف، اظهار کرد: این برنامه ها در بخش های مختلفی پیگیری شد که از آن جمله و از اصلی ترین برنامه ها می توان به ...

24 دی 1399