قانون حمایت از اطفال و کودکان یاریگر مددجویان است

آوای میهن نیوز: مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: بهزیستی از معدود دستگاه‌هایی است که بطور مستقیم در مسیر مربوط به آسیب‌های احتمالی برای کودک همچون کودکان کار، کودک آزاری، فرار از منزل، کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی دخالت می‌کند و در این ...

19 مهر 1401