کیفیت آب شرب، خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان زنجان است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: کیفیت آب شرب، خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان زنجان است که در این راستا با تأسیس آزمایشگاهی که استانداردهای لازم را اخذ کرده آب شرب رصد می شود و تاکنون مورد تایید محیط زیست ...

06 تیر 1401