۱.۵ درصد درآمد موقوفه‌های کشور از آن زنجان است

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه این استان از جهت میزان موقوفه ها در رده "ج" قرار داد، گفت: از مجموع درآمد موقوفه‌ها در کشور فقط ۱.۵درصد آن برای استان زنجان است ولی مردم تصور می‌کنند میزان درآمد استان بیشتر از ...

21 مهر 1400