تکمیل و بهره برداری ۶۳ پروژه زیربنایی و مهم در مرکز و شهرستان های گیلان

استاندار در نشست با مجمع نمایندگان گیلان عنوان کرد؛ تکمیل و بهره برداری ۶۳ پروژه زیربنایی و مهم در مرکز و شهرستان های گیلان / استفاده حداکثری از همه عوامل و مولفه های اثرگذار در توسعه استان / جلسات مشترک با نمایندگان مردم در مجلس، به ...

04 آبان 1399