دوران داعیه‌داری لیبرال دموکراسی به پایان رسیده است

  نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج با اشاره حوادث و رویدادهای این روزها در آمریکا گفت: دوران داعیه داری تفکر لیبرال دموکراسی غرب با افول قدرت آمریکا به پایان خط رسیده است. آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های این ...

04 بهمن 1399