توفیقات به دست آمده توسط نیروهای مسلح برای مردم مشهود است

  استاندار قزوین گفت: توفیقات به دست آمده توسط نیروهای مسلح برای مردم مشهود است و امنیتی که از آن برخوردار هستیم بزرگترین مزیت موجود کشور به حساب می آید. محمدمهدی اعلایی در حاشیه رژه نیروهای مسلح که به مناسبت فرارسیدن روز ارتش برگزار شد، در جمع ...

30 فروردین 1401