جهاد کشاورزی استان برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی با جدیت ورود کند

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: جهاد کشاورزی باید اشراف کامل و کافی به همه امور حوزه خود بویژه تغییر کاربری ها داشته باشد، نباید چشم خود را بر روی اعمال خلاف قانون ببندیم، ساخت و ساز غیرمجاز، موضوعی نیست که بتوان پنهانش کرد ...

13 دی 1399