محسن فخری‌زاده دانشمند ایرانی ترور و به شهادت رسید

رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و دانشمند ایرانی در سالگردشهادت دکتر مجید شهریاری زنجانی از دانشمندان برجسته ایرانی ترور  و به شهادت رسید. به گزارش آوای میهن نیوز، عصر روز جمعه محسن فخری‌زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع به‌دست عوامل تروریست در ...

08 آذر 1399