ریل گذاری نقشه راه توسعه صنعت برق استان برای تحقق شعار سال

  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: در سال جاری ضمن تلاش های مضاعف در تحقق شعار سال "تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی" با تدوین راهکارهای موثر برای داشتن انتخاباتی سالم و فعال کمک کار مردم و نظام مقدس جمهوری ...

17 فروردین 1400