سلامت جامعه با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی به خطر می افتد

میهن نیوز: مدیر کل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشورگفت: سلامت جامعه با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی به خطر می افتد چرا که افراد فاقد صلاحیت و غیر پزشک  در فضای مجازی با تبلبغات فریبنده  به مردم خدمات ارائه می‌دهند و  ...

30 خرداد 1401