احداث کارخانه نوآوری در زنجان

    معاون استاندار زنجان از احداث کارخانه نوآوری در استان زنجان خبر داد و گفت: مقدمات و مکان‌یابی احداث کارخانه نوآوری در استان فراهم‌شده است.  محمدرضا آبی پور از احداث کار خانه نوآوری در استان زنجان خبر داد و گفت: مقدمات و مکان یابی احداث کارخانه نوآوری ...

05 بهمن 1399