تاريخ هيچ تمدني خالي از كتاب و کتابخوانی نبوده است

آوای میهن نیوز- بررسی راه کارهای ترویج مطالعه و کتابخوانی در نشست مشترک مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و اهالی تالیف و نشر کتاب همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تنی چند از مولفین و ...

26 آبان 1400