تماس با ما

آدرس:

زنجان، خیابان شهدا، نرسیده به دروازه ارک، ساختمان مهرگان طبقه ۲ واحد ۱۰.

۱۶ ۰۵ ۴۵ ۳۳ ۲۴(۰) ۹۸+

۲۷ ۲۱ ۶۶ ۳۳ ۲۴(۰) ۹۸+

info@avaiemihannews.ir

تماس با ما