قسمتی از سخنان دکتر رفیعی مدیر کل آموزش وپرورش استان زنجان در نشست خبری به مناسبت هفته معلم

قسمتی از سخنان دکتر رفیعی مدیر کل آموزش وپرورش استان زنجان در نشست خبری به مناسبت هفته معلم

۱۵۰     

 

17 فروردین 1399