نیازمند مدیران تحول گرا و میدانی به جای مدیران کارتابلی هستیم

میهن نیوز-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در جمع مدیران شهرستان سلطانیه با تاکید بر اینکه رویکرد تحول گرایی دولت سیزدهم شامل تحول شناختی و هم فرایندی است ، بر ضرورت حضور میدانی مدیران اجرایی در پیگیری و حل مسائل تاکید کرد و گفت: ...

13 خرداد 1402