اجرای ۳۵ طرح تحقیقاتی ویژه کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: از آغاز شیوع کرونا حوزه پژوهش دانشگاه فعالیت‌هایی را آغاز کرده و در این راستا ۳۵ طرح تحقیقاتی ویژه کرونا را فراخوان داده است که در ۲مرحله این طرح‌ها پذیرفته ...

04 دی 1399