طرح جامع شهری زنجان به توسعه متوازن تاکید دارد

  نبود وجود دسترسی در منطقه غرب/ مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه در طرح جامع شهری زنجان سیاست‌گذاری خوبی انجام شده تا شهر توسعه متوازن داشته باشد، گفت: متاسفانه در دوره‌های مختلف به توسعه غرب و جنوب شهر زنجان توجه چندانی نشده است. مسعود ...

11 خرداد 1401