با قلدران وسودجویان مسکن به شدت برخورد می کنیم.

استاندار زنجان هشدارداد: با قلدران وسودجویان مسکن به شدت برخورد می کنیم. استاندار زنجان در هشتمین جلسه شورای مسکن استان گفت: پروژه‌های عمرانی باید میدانی عملیاتی شود به گزارش آوای میهن نیوز،دکتر فتح ا... حقیقی با اشاره به افتتاح وبهره برداری از ۵واحد تولیدی و صنعتی که باحضور ...

29 بهمن 1399