قصور و کمکاری هیچ مدیری در راستای تحقق مطالبات مردم قابل قبول نیست

مدیریت صحیح منابع موجود، هنر یک مدیر است/ همچنان پشتیبان مدیران استان برای افزایش سرانه های البرزهستم/تلاش های بسیاری برای افزایش تخصیص آب و برق البرز صورت گرفت/مدیران برای اعمال تخصیص های آب و برق به جد وارد میدان شوند نماینده عالی دولت در استان البرز ...

14 تیر 1400