گنبد سلطانیه نگینی درخشان در ایران زمین

گزارش روز: سلطانیه که ۲۴ تیر ۱۳۸۴ به ثبت جهانی رسیده،بزرگترین گنبد خشتی است که شاهکاری از معماری بوده و هنرهایی چون آجرکاری، گچ‌بری، کاشی‌کاری، منبت‌کاری، آیینه‌کاری و نقاشی در آن به کار رفته است. سلطانیه بنایی به یادگار مانده از دوره ایلخانان است که بزرگ‌ترین ...

05 فروردین 1400