اینجا زنجان است یا تهران ؟

اینجا زنجان است یا تهران ؟

 اینجا زنجان است یا تهران ؟

بعضی وقت ها با خودم فکر می کنم اینجا زنجان است یا تهران؟ البته بعضی وقت ها نیز همه چیزمان به همه چیزمان می آید! وقتی کرونا آمد و اطلاع رسانی انجام شد که کرونا وارد کشور شده است، ما مردم در فضای مجازی اعتراض کردیم که چرا دولت زودتر اطلاع رسانی نکرده است ودر آن زمان، گفتیم حق با مردم است ،چرا دولت زودتر اطلاع رسانی نکرده است، وقتی رعایت فاصله اجتماعی اعلام شد این بار گفتیم حق با دولت است مردم چرا رعایت نمی‌کنند؟ اما واقعاً در زمان حاضر باید پرسید وقتی ساعت کاری تهران ۷ تا ۲ بعد از ظهر اعلام می‌شود چرا باید استان‌ها از آن پیروی کنند مگر نه اینکه پایتخت نشین هاپنجشنبه ها تعطیلند البته به جز روزهای کرنایی! واقعاً یکی نیست بپرسد ستاد مقابله با کرنا چرا تصمیم های غیرکارشناسی می گیرد مگر زنجان تهران است؟ اگر زنجان‌تهران است پس نامش را بگذاریم زنجران! تا خیالمان راحت تر شود ولی با تمام این اوصاف همیشه پایتخت نشین ها حال و روز خوشی دارند و شهرستانی ها  نیز پیرو تهران نشین ها فقط سختی ها را تجربه میکنند، یک بام و دو هوا که نمی‌شود اگر پنجشنبه ها تعطیل است باید برای شهرستانی ها هم تعطیل باشد اگر ساعت کاری ۷ تا ۱۴ است باید تهران نشین ها نیز تمام هفته را رعایت کنند و از ساعت ۷ تا ۲ و ۳۰ دقیقه مانند شهرستانی ها کار کنند و پنجشنبه ها نیز سر کار بروند…

 

اگرچه همه چیزمان به همه چیزمان می آید!

 

 

Share this post